HERE'S WHAT'S HAPPENING IN OUR COMMUNITY!

Blir 2022 ditt mest framgångsrika år?

Vill du att 2022 ska bli ett framgångsrikt år? Förmodligen. Tänkte du att 2021 också skulle bli  det? 2020, 2019, 2018… Så vad skiljer ett framgångsrikt år från ett mindre framgångsrikt år?

En grundförutsättning är att man har en plan. Vi har en metod som fungerar. 

Kartlägg

Vi hjälper dig att kartlägga nuläget. Var startar du ifrån? Vilka är dina fysiska och psykiska förutsättningar. Hur motiverad är du? Vad är viktigt för dig just nu? Vilka svagheter har du? 

För att kartlägga behöver du objektiv data. Data som är mätbar, observerbar och repeterbar. Level Method och InBody förser oss med fenomenal data. 

Sätt mål

Vad vill du just nu? Målet ska vara väl formulerat. Specifikt, mätbart, angeläget, realistiskt och tidsbestämt. 

Varför är det viktigt för dig? Ett emotionellt förankrat mål ger dig mycket starkare motivation. 

Stäm av

Hur går det för dig? Vilka steg har du tagit och vilka steg ska du ta härnäst? Vem håller dig ansvarig? Vilka hjälpmedel har du för att hålla dig på rätt spår?

Följ upp

När en en rimlig tid har passerat är det dags att följa upp målet. Har du nått hela vägen eller har du kommit ännu längre? Nu är det dags att börja om processen på nytt. Kartlägga och sätta nya mål. 

Metoden har vi tagit fram under flera år med hjälp av världens främsta tränare, forskare och beteendevetare. Lita på metoden och processen. Ta ett steg i rätt riktning redan idag. Ta vara på din framgång. Ta ett steg till. 

Vi finns här för att ge dig stöd i kartläggning och målsättning samt för att stämma av och följa upp. Vi vill se dig framgångsrik. 

Skriv ner din plan för 2022 och skicka till oss. Eller, boka ett utvecklingssamtal så hjälper vi dig. 

POPULAR POSTS

BOKA KOSTNADSFRI KONSULTATION

Prata med en coach om dina mål och gör en plan för att nå dem.

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.

We use cookies on our website to give you the most relevant experience by remembering your preferences and repeat visits. By clicking “Accept”, you consent to the use of ALL the cookies.
To learn more about how we use cookies, view our cookie policy

Fyll i formuläret för att sätta igång!

Ta det första steget mot resultaten som du vill nå!

Learn more about our privacy & cookie policy.