Kosthållning (kostrådgivning)

Kosthållning är den biokemiska och fysiologiska processen för att tillgodogöra sig den mat som är nödvändig för hälsa och tillväxt genom stadierna förtäring, matsmältning, absorption av näring, assimilering och exkretion.

Vår syn på god kosthållning

  • Den är anpassad efter individen
  • Den består av oprocessade råvaror 
  • Den är sammansatt med optimal näringstäthet
  • Den stödjer vitalitet och önskad fysisk funktion

Vi anser att en god kosthållning är grunden för att kunna förbättra sin hälsa och livskvalitet. Det är också den mest förbisedda delen. Få ämnen väcker starkare emotionella reaktioner än kosthållning. Därför är det viktigt att skapa en miljö som tillåter öppen och ärlig dialog samt att förändring och utveckling är meningsfull, hållbar och långsiktig.

Hur hjälper vi dig att förbättra din kosthållning?

Vi arbetar tillsammans med dig för att systematiskt förbättra dina grundläggande vanor och beteenden. Din vardag är komplicerad. Dina vanor och beteenden är ofta djupt rotade. Du rör dig i miljöer du har svårt att påverka. Du lever och arbetar tillsammans med andra människor som har beteenden som hjälper eller stjälper dina målsättningar.

Vi hjälper dig att få bättre kontroll på vad som utgör stöd och vad som utgör hinder. Vi hjälper dig att se helheten och arbeta med rätt sak vid rätt tidpunkt. Vår metod bygger på kartläggning, målsättning och uppföljning samt regelbundna avstämningar.

Kartläggning

Det tar tid att göra en kartläggning. Syftet är att identifiera de vanor och beteenden som du är redo och har möjlighet att förbättra. Vi tittar bland annat på regelbundenhet, råvaror, målsättning, motivation, fallgropar, vatten, näringsintag, energiintag, miljö i hemmet/arbetsplatsen med mera. 

Målsättning och uppföljning

Det är viktigt att ditt mål är SMART (specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt, tidsbundet). Uppföljning av tidigare mål och formulering av nya mål sker fortlöpande. När du når mål ökar din motivation att fortsätta framåt.

Regelbundna avstämningar

För att säkerställa framgång är regelbundna avstämningar A och O. Du får stå till svars för dina val tillräckligt ofta för att upprätthålla motivation och framsteg. Ju tätare vi håller avstämningarna desto bättre.


Om du vill ha hjälp att förbättra din kosthållning kan du skriva till Sabrina (sabrina@crossfitmedis.se) eller boka en konsultation.

Kosthållning är den biokemiska och fysiologiska processen för att tillgodogöra sig den mat som är nödvändig för hälsa och tillväxt genom stadierna förtäring, matsmältning, absorption av näring, assimilering och exkretion.

Vår syn på god kosthållning

  • Den är anpassad efter individen
  • Den består av oprocessade råvaror 
  • Den är sammansatt med optimal näringstäthet
  • Den stödjer vitalitet och önskad fysisk funktion

Vi anser att en god kosthållning är grunden för att kunna förbättra sin hälsa och livskvalitet. Det är också den mest förbisedda delen. Få ämnen väcker starkare emotionella reaktioner än kosthållning. Därför är det viktigt att skapa en miljö som tillåter öppen och ärlig dialog samt att förändring och utveckling är meningsfull, hållbar och långsiktig.

Hur hjälper vi dig att förbättra din kosthållning?

Vi arbetar tillsammans med dig för att systematiskt förbättra dina grundläggande vanor och beteenden. Din vardag är komplicerad. Dina vanor och beteenden är ofta djupt rotade. Du rör dig i miljöer du har svårt att påverka. Du lever och arbetar tillsammans med andra människor som har beteenden som hjälper eller stjälper dina målsättningar.

Vi hjälper dig att få bättre kontroll på vad som utgör stöd och vad som utgör hinder. Vi hjälper dig att se helheten och arbeta med rätt sak vid rätt tidpunkt. Vår metod bygger på kartläggning, målsättning och uppföljning samt regelbundna avstämningar.

Kartläggning

Det tar tid att göra en kartläggning. Syftet är att identifiera de vanor och beteenden som du är redo och har möjlighet att förbättra. Vi tittar bland annat på regelbundenhet, råvaror, målsättning, motivation, fallgropar, vatten, näringsintag, energiintag, miljö i hemmet/arbetsplatsen med mera. 

Målsättning och uppföljning

Det är viktigt att ditt mål är SMART (specifikt, mätbart, attraktivt, realistiskt, tidsbundet). Uppföljning av tidigare mål och formulering av nya mål sker fortlöpande. När du når mål ökar din motivation att fortsätta framåt.

Regelbundna avstämningar

För att säkerställa framgång är regelbundna avstämningar A och O. Du får stå till svars för dina val tillräckligt ofta för att upprätthålla motivation och framsteg. Ju tätare vi håller avstämningarna desto bättre.


Om du vill ha hjälp att förbättra din kosthållning kan du skriva till Sabrina (sabrina@crossfitmedis.se) eller boka en konsultation.

This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out