Vad betyder teknik?

Ofta hör vi någon säga: “jag vill bara fokusera på tekniken”. Det gömmer sig delvis en tankevurpa i det som vi hoppas kunna reda ut.

Arbetskapacitet

Vi hjälper dig att få framgång och mätbara resultat. Resultatet vi tittar på är din arbetskapacitet på kort och lång tid för olika områden. Hävdar vi att vårt program genererar mätbara resultat så måste vi basera analysen på data. Mätbar data. Observerbar data. Repeterbar data. 

Säkerhet, tid och verkan

Vi ställer oss tre frågor när vi planerar och utvärderar. Har det vi gör avsedd verkan? Hur lång tid tar det att få avsedd verkan? Hur säkert är genomförandet?

Eftersom det är arbetskapaciteten vi vill öka måste vi ta rörelsekvalitet i beaktning. Väl genomföra funktionella rörelser ger störst avkastning eftersom de genererar mest kraft. Det är alltså omöjlig att få resultat över tid utan att förbättra sin teknik.

Teknik är en del av säkerhet, tid och verkan

Teknik är det som maximerar utfört arbete givet den energi som förbrukats. 

Detta är relaterat till säkerhet, tid och verkan eftersom teknik (rörelsekvalitet) står i centrum för att maximera var och en av dessa.

Han som har bättre teknik kommer att få mer arbete gjort. Hon som har bättre teknik kommer att utvecklas snabbare. De som har bättre teknik kommer skada sig mindre. Det går inte att välja säkerhet, tid, eller verkan var för sig. Om något är 100% säkert så är det 100% ineffektivt.

Tankevurpan sker när man missar sambandet mellan säkerhet, tid och verkan. Du måste utföra arbete för att få verkan. Du måste utföra mer arbete för att utvecklas snabbare. Du får inte utföra för mycket arbete, för snabbt och givet din nuvarande teknik så att du skadar dig och således aldrig når mållinjen. 

Det är en balansgång. Coachen ger dig stöd och vägledning när hen säger: “ta bort lite vikt från skivstången”, eller: “lägg på lite vikt på skivstången”. Hen gör det för att möjliggöra framgång och mätbara resultat för dig.

High five,

This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out