Vem behöver beröm?

Salutogenes betyder hälsans ursprung (latin salus, hälsa och grekiska genesis, ursprung). Det salutogena perspektivet fokuserar på vilka faktorer som orsakar och vidmakthåller hälsa mer än vad som orsakar sjukdom (patogenes).

Begreppet salutogenes myntades av Aaron Antonovsky (1923-1994), professor i medicinsk sociologi vid Ben Gurion University of the Negev, Beersheba, Israel. Antonovskys svar på frågan om var en individ befinner sig på kontinuumet hälsa-ohälsa var ”Känsla av sammanhang”.

Det saknas bra belägg för att man ska kunna förändra någons beteende genom att påpeka brister och fel. Det går bättre genom att bygga vidare på saker som fungerar bra.

Istället för att vara nöjd med 8 av 10 saker som gick bra på jobbet, på träningen eller hemma med familjen så lägger allt för många fokus på 1 eller 2 av de saker man inte är nöjd med. Ni vet ju själva hur svårt det är att formulera saker som man är nöjd med efter träningen ibland.

Det finns en anledning till att vi frågar vad ni är mest nöjda med efter träningen. Inte OM ni är nöjda utan vad ni är MEST nöjda med. Det är stor skillnad. Det finns en anledning till att vi har “High Five Friday” i vår facebookgrupp. Det finns en anledning till att vi alltid frågar nya medlemmar om saker som redan nu fungerar bra kopplat till träning och hälsa. Det finns en anledning till att vi frågar efter Bright Spots först i våra utvecklingssamtal. Börjar du förstå?

Man kan eller ska naturligtvis inte strunta i allt som inte fungerar. Det är något annat. Men vill du hjälpa någon att förändra sitt beteende så kommer du inte att lyckas med gnäll, klagomål och påpekande av brister. Du kan bara förklara vad som är önskvärt beteende och sen bekräfta de tillfällen det sker så mycket du bara kan. Då har du gett personen en ärlig chans och din bästa support.

Ge trovärdigt och genuint beröm. Det är de viktigaste kriterierna för effektivt beröm. Beröm ansträngningar och prestationer och inte ytliga saker som till exempel utseende.

Ta inte för givet att folk redan vet att du gillar dem eller att du tycker de är duktiga eller att du har respekt för deras åsikter. Berätta och visa det istället!

This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out