Ditt största hinder

Ditt största hinder har tre bokstäver.

Ego.

Vi ställer en fråga till alla som kommer på en kostnadsfri konsultation. Frågan lyder: vad hindrar dig från att nå dina mål? 

Oftast får vi svar som inte alls har med saken att göra. Jobbet, familjen eller tiden hör till de vanliga. Det är egentligen svar på en annan fråga. Den frågan skulle till exempel kunna låta så här: hur ser din nuvarande livssituation ut? Utan att gå in på detaljer så känner vi till de flestas livssituation i storstaden. I alla fall om man har en familj och ett jobb som innebär hög arbetsbelastning. Det är förmodligen ett liv som många av er delvis känner igen sig i.

Vi tror att våra största problem ofta inte orsakas av externa faktorer som andra människor eller omständigheter. Istället kommer våra problem från vår egen attityd, vår själviskhet och vår självupptagenhet. Med andra ord förhindras vi ofta från att vara rationella, objektiva och klarsynta i situationer när egot hamnar i vägen.

Vi menar inte Freuds ego eller egoism som ett kliniskt begrepp utan ego i vardaglig mening definierat som en ohälsosam tro på sin egen betydelse. Det är också viktigt att se skillnaden mellan ego och självförtroende. Vi tror att lösningen på problemet med ego är ödmjukhet, självmedvetenhet, syfte och realism. 

Hur praktiserar vi dessa lösningar?

Ödmjukhet och självmedvetenhet praktiserar vi bland annat genom att reflektera över våra framsteg. Vad är du nöjd med i dagens pass? Vad har gått bra senaste tiden? Du får reflektera över var du har varit och var du nu befinner dig. Vi mäter framsteg objektivt. Vi hjälper dig att förstå dina individuella förutsättningar. 

Syfte får du när du kopplar dina kortsiktiga mål till ditt övergripande mål. Du får reflektera över varför du bryr dig om din hälsa och livskvalitet på lång sikt. Du får också reflektera över vad du helst vill sätta för mål på kort sikt för att din motivation ska vara så stor som möjligt. Mål måste vara realistiska. Inget tar död på motivation som orealistiska mål. 

Det kan vara jobbigt att granska sig själv. Frågorna är obekväma och svåra att ställa till sig själv. Förändring är smärtsamt. Men du har mål som betyder något. Du har en anledning att ta hand om dig själv och förbättra din hälsa och livskvalitet. En stor och viktig anledning. Låt inte ditt ego ligga i vägen. Fatta rätt beslut i rätt tid. Ta hjälp av en coach för objektivitetens skull. 

This website or its third-party tools process personal data.
You may opt out by using the link Opt Out